برنامه انتخاب واحد و حذف و اضافه

💠برنامه انتخاب واحد و حذف و اضافه ي نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400 دانشگاه آزاد اسلامي.

کد خبر: 20044 تاریخ انتشار: 1400/06/08
نمایش: 379
اخبار
برنامه انتخاب واحد و حذف و اضافه ي نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400
🔹برنامه انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400 مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد و دانشکده ي سما شهرکرد به صورت زير مي باشد:
✨نوبت اول👇:
  • ۱۵ شهريور: ورودي هاي ۹۷ به قبل از ساعت ۸ تا ۱۴ و ساعت ۲۲ تا ۶ صبح.
  • ۱۶ شهريور:ورودي هاي ۹۸ و ۹۹ از ساعت ۸ تا ۱۴ و ساعت ۲۲ تا ۶ صبح.
✨نوبت دوم👇:
  • ۲۲ شهريور ورودي هاي ۹۷ به قبل از ساعت ۱۵ تا ۲۱ و ۲۲ تا ۶ صبح.
  • ۲۳ شهريور ورودي هاي ۹۸ و ۹۹ از ساعت ۱۵ تا ۲۱ و ۲۲ تا ۶ صبح.

اخبار مرتبط

افزودن دیدگاه