امور فارغ التحصیلان

به نام خدا
تکمیل  پرونده فارغ التحصیلی
 
برابر بخشنامه شماره ۱۱۶۸۲۸/۳۴ مورخ ۱۰/‏۰۶/‏۱۳۸۴لازم است دانشجویان گرامی درآخرین نیمسال تحصیل،ازکامل بودن پرونده خود اطمینان حاصل نمایند تا پس از اعلام آخرین نمره قبولی از دروس مأخوذه در صدور مدرک فارغ التحصیلی آنها وقفه ای ایجاد نگردد. البته بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک لازم جهت  صدور مدارک فارغ التحصیلی به کارشناس امور فارغ التحصیلان ، امکان صدور مدرک فارغ التحصیلی فراهم نخواهد بود و لذا تسریع در ارائه مدارک فارغ التحصیلی ، موجب تسریع در صدور مدرک فارغ التحصیلی می شود.
برهمین اساس کلیه دانشجویان در آخرین نیمسال تحصیل خود به کارشناس رشته مربوطه در آموزشکده مراجعه و نسبت به ارائه و تکمیل مدارک مورد نیاز پرونده تحصیلی خود اقدام نمایند و در پایان تحصیل هم بلافاصله پس از اعلام و ثبت آخرین نمره در کارنامه نهایی برای امور فارغ التحصیلی خود از طریق آموزشکده اقدام نمایند.
کلیه فارغ التحصیلان می توانند پس از ارائه پرونده فارغ التحصیلی خود به کارشناس امور  فارغ التحصیلان و اطمینان از تکمیل بودن پرونده ، بین 30 الی 45 روز بعد ؛ جهت دریافت گواهینامه موقت فارغ التحصیلی شخصاً و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و با توجه به مدارک و شرایط ذکر شده  به امور فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.
 
مدارك لازم جهت تشكيل پرونده در قسمت امور فارغ التحصيلان
 
1. کپي مدرک ديپلم و  اصل تاييديه تحصيلي دیپلم
2. تصوير كليه صفحات شناسنامه  و کارت ملی يك سري(در صورت داشتن مغایرت در احراز هویت 2 سری )
3.  3 قطعه عكس 4×3 (جديد باشد و عکس خواهران با حجاب اسلامي و عکس برادران با اصلاح موی متعارف)
4. فیش واريزی به مبلغ 500/000 ريال به شماره حساب 0104460446004 به نام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي نزد بانك ملي شعبه زبرجد تهران (مبلغ واریزی از طریق دستگاه ATM قابل قبول نمی باشد. )
5 خرید 2 عدد تمبر به  مبلغ 20/000 ريال از بانك ملي شعبه دانشگاه
6. کارنامه کل با امضاء مدیر گروه و معاون آموزشي و پژوهشي 2 سری
7.چک ليست الفبايي پذيرفته شدگان در آزمون کارداني پيوسته
8.  چک ليست صدور گواهي نامه موقت  با امضاء کارشناس رشته، مديرگروه و معاون آموزشي و پژوهشي
9.  فرم تسويه حساب امور مالي و صندوق رفاه
 
شرایط دریافت گواهینامه موقت و دانشنامه
 
مدارک لازم جهت تحویل گواهینامه موقت
 
 • ارائه کارت شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه)
 • اخذ مجوز  تسویه حساب از امور مالی  (شهریه و صندوق رفاه )
 • ارائه  اصل  و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا گواهی اشتغال به خدمت سربازی (گواهی در حین خدمت ) و یا ارائه برگه اعزام به خدمت بدون غیبت قبل از موعد اعزام و یا برگه اشتغال به خدمت جهت شاغلین نیروهای مسلح و یا گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع  تحصیلی بالاتر  (برادران)
مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه
 
 • عودت گواهینامه موقت پایان تحصیلات در صورت تحویل گرفتن
 • ارائه کارت شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه)
 • اخذ مجوز  تسویه حساب از امور مالی  (شهریه و صندوق رفاه )
 • ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا گواهی اشتغال به خدمت سربازی (گواهی در حین خدمت ) و یا ارائه برگه اعزام به خدمت بدون غیبت قبل از موعد اعزام و یا گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع  تحصیلی بالاتر (برادران)
 
جهت تحویل گواهینامه موقت و یا دانشنامه حضور شخص دانش آموخته و یا وکالت محضری از طرف دانش آموخته (همراه با ارائه مدارک شناسایی وکیل و موکل) الزامی  می باشد .
 
مدارک لازم جهت صدور مدارک المثنی
 1. سه نسخه آگهی مفقودی دانشنامه یا گواهینامه موقت در روزنامه های کثیرالانتشار که به فاصله هر دوهفته یک بار مطابق متن پیوست فرم مفقودی چاپ شده باشد (ارائه اصل سه نسخه روزنامه به امور فارغ التحصیلان الزامی     می باشد.)
 2. از فرم تعهد نامه در قسمت فرم ها پرینت تهیه و پس از تکمیل و به همراه آگهی روزنامه به کارشناس فارغ التحصیلان  ارائه نمائید.
 3. از فرم استشهاد محلی در قسمت فرم ها پرینت تهیه و پس از تکمیل( یکی از امضاها در یکی از دفاتر اسناد رسمی  تایید شود همراه با مهر و امضاء توسط دفترخانه رسمی) به امور فارغ- التحصیلان  تحویل گردد.
 4. واریز مبلغ 2,000,000 ریال معادل دویست هزار تومان به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، ارائه اصل و تصویر فیش الزامی است.
 • در صورت مفقودی گواهینامه موقت فیش واریز نگردد.
 1. یک  قطعه عكس 4×3 (جديد باشد و عکس خواهران با حجاب اسلامي و عکس برادران با اصلاح موی متعارف)
 • در صورت مفقودی گواهینامه موقت ارائه عکس الزامی نمی باشد
 
مراحل صدور ریزنمرات قابل ترجمه
دانش آموختگانی که نیاز به ریزنمرات تایید شده قابل ترجمه دارند با ارائه مدارک ذیل اقدام نمایند:
 1. یک برگ تصویر دانشنامه
 2. فیش بانکی به مبلغ 500,000 ریال (پنجاه هزار تومان) به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی
 3. ارائه  درخواست صدور  ریزنمرات
 4. تصویر شناسنامه  و کارت ملی
 5. اخذ فرم نمرات از کارشناس امور فارغ التحصیلان
 
صدور ریزنمرات قابل ترجمه  فقط پس از صدور دانشنامه مقدور می باشد.
 
فرمها: