فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

بخش فناوری اطلاعات وانفورماتیک (ICT)

         
  نام نام خانوادگی: امیر توکلی هفشجانی
  سمت: پشتیبان فناوری اطلاعات و ارتباطات 
 
 تحصیلات: لیسانس
  پست الکترونیک دانشگاهی: a.tavakoli@std.iaushk.ac.ir 
  پست الکترونیک: Amir_tavakolii@yahoo.com
  فکس: 33361056-038
  تلفن مستقیم: 33361055-038
  تلفن داخلی:213
  آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – آموزشکده سما  – طبقه آخر – اطاق فناوری اطلاعات و ارتباطات
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آموزشکده سماشهرکرد مجهز به 3 سایت کامپیوتری می باشد که جهت آموزش نرم افزارهای تخصصی رشته های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند . کامپیوترهای موجود در این سایتها تماما به شبکه اینترنت متصل می باشند. و دانشجویان می توانند جهت استفاده از اینترنت به بخش فناوری اطلاعات, آقای توکلی مراجعه نموده و پس از دریافت رمز کاربری و پسورد از اینترنت رایگان استفاده نمایند
 


-همچنین آموزشکده سما دارای دیتا سنتر مجزا از دانشگاه آزاد شهرکرد می باشد که با انواع تجهیزات به روز شبکه تجهیز شده است . کلیه سرورهای مالی و آموزشی همچنین شبکه کامپیوتری آموزشکده سما در این دیتا سنتر نگهداری و مدیریت می شوند.  
 
 
کارشناس IT مرکز فرهنگی و آموزشی سما شهرکرد
نام و نام خانوادگی : امیر توکلی