درباره دانشکده

دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد یکی از دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد می باشد، که در سال 2004 تاسیس شد و در حال حاضر در حدود 680 دانشجو و 5100 نفر فارغ التحصیل دارد.